rus | est

Puugiuuringute tulemused

Puukide uurimise alguseks TAI-s loetakse 1975. aastat, mil ilmus artikkel „Lülijalgsete vahendusel siirutavad viirused Eestis”.

Linnapuukide levimuse uuring 2023. aastal

2023. aasta linnapuukide uuringu eesmärk on välja selgitada puukide levimus Eesti linnade avalikel rohealadel ning hinnata puugihammustuse saamise ja puugihaigustesse nakatumise riski linnakeskkonnas.

Linnapuukide uuringu raames viisid 24.05. – 08.06.2023 TAI nakkushaiguste uuringute osakonna teadurid läbi puugikorje Eesti linnade rohealadelt. Sel ajavahemikul külastati 47 linna ning kokku käidi 51 haljasalal. Uurijad „surfasid“ selle aja peale läbi 55 750 m2, korraga osales puugikorjel kõige rohkem neli ning kõige vähem üks inimene. Kõige madalal õhutemperatuur puugikorje ajal oli 10 kraadi ning kõige kõrgem 25,8 kraadi.

Linna rohealadelt korjati paari nädalaga kokku 2825 puuki. Eestis levinud kahest puugiliigist oli linnades esindatud peamiselt võsapuuk, aga leidus ka laanepuuke.

Keskmine puukide levimus 100 m2 kohta on 5,65. Kõige kõrgema levimusega oli Valga Priimetsa terviserada, kust leiti 26,63 puuki 100 m2 kohta.

LinnKohtPuukide arvPuukide tihedus 100 m2 kohta
Alla 5 puugi 100 m2 kohta
HaapsaluHaapsalu linnus00,00
Kilingi-NõmmeKesklinna park00,00
Narva-JõesuuHele park40,29
Suure-JaaniLaululava + rand + golf30,33
ElvaArbi järve60,35
RäpinaRäpina mõisapark40,44
MõisakülaLaululava60,67
MustveeRanna park50,83
JõgevaJõgeva Discgolfi park121,20
Kohtla-JärveKohtla-Järve rahvapark171,21
LoksaLoksa Terviserada + discgolf91,29
LihulaLinnapark41,33
TüriLaululava + seiklusrada81,33
MõisakülaDiscgolf221,47
Karksi-NuiaVaremed221,57
SindiSindi laululava + discgolf331,74
PõltsamaaUus-Põltsamaa mõisa park181,80
RaplaLastepark231,92
KeilaKeila terviserajad331,94
TartuSanatooriumi park172,13
SillamäeSillamäe terviserada182,25
VõruLaane Discgolfipark232,30
TapaGagarini park212,33
MaarduMetsapark172,43
KuressaarePiiskopi linnuse hoov322,46
PaldiskiPaldiski Discgolf322,46
NarvaÄkkiküla terviserajad313,10
KallasteRed Cliff rada193,17
SaueSaue Laululava203,33
KundaKukerpallimägi273,38
RaplaVesiroosi terviserada763,45
OtepääApteekrimägi (Riigimets)623,88
PaideÜlejõe discgolf564,00
KiviõliKiviõli park334,13
TallinnÕismäe raba terviserada954,22
KehraTerviserada314,43
JõhviJõhvi linnapark454,50
5-10 puuki 100 m2 kohta
AntslaAntsla lalululava + discgolf385,43
TamsaluLubjapark605,45
Abja-PaluojaTerviserada + discgolf1406,36
PõlvaIntsikurmu laululava556,88
RakvereTammiku matkarada1007,14
PärnuNiidupark1399,93
Üle 10 puugi 100 m2 kohta
HaapsaluParalepa terviserada13211,00
HaapsaluKrahviaed5711,40
PüssiPurskaevu park7011,67
ViljandiViljandi Terviserada14412,00
TõrvaTõrva terviserada + discgolf8414,00
KärdlaKärdla Linnapark14514,50
VõhmaVõhma Discgolf16516,50
ValgaPriimetsa terviserajad20126,63

Puugikorjeks sobivate kohtade valik lähtus projekti eesmärgist. Välja valiti need Eesti linnades asuvad avalikud rohealad, mida inimesed aktiivselt külastavad, et puuke saaks korjata kohtadest, mis vastavad inimeste käitumisharjumustele. Linnaparkide ja rohealade valik tehti Google Maps andmete, eestikaart.ee linnakaartide ning Waze kaardirakenduse abil. Linnades kohapeal hinnati visuaalselt ning teadurite kogemustest lähtuvalt puukide olemasolu võimalust kohalikes parkides ja rohealadel. Kui välja valitud haljasala vastas nõutele, korjati puugid puugikorjamise lipu abil. Puugid korjati ning säilitati eraldi katseklaasides, vastavalt nende arengustaadiumi ning soo järgi.

Peamiselt korjati puuke linnade parkidest, terviseradadelt, lauluväljakutelt ning discgolfi radadelt. Linnade keskpargid tavaliselt puugikorjeks ei sobinud, sest muruplatsid on tihedalt ja madalalt niidetud, põõsastikke esineb vaid vähesel määral või puudub üldse ning kuivanud lehed on korralikult ära koristatud.

Linnapuukide suhtes uuriti ka vabaõhu spordiala discgolfi radasid. Koos discolfi populaarsuse kasvuga kasvab ka inimeste aktiivsus rohealadel. See omakorda kasvatab puugihammustuse saamise ohtu, nagu näitas linnapuukide uuringu korje tulemus.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Eesti linnade pargid on enamasti hästi hooldatud ning puugioht on neis suhteliselt madal. Samas parkide kõrval asuvad haljasalad on puugirikkad ning eriti rohkelt leidub puuke üle haljasalade sissetallatud radadelt.

Linnapuukide uuringu järgmises etapis hakatakse uurima puukidel esinevaid haigustekitajaid. Tulemused selguvad eeldatavasti 2023.aasta sügisel.

Puukidel leiduvate haigustekitajate uuringu tulemused 2020. aastal

2020. aastal toimunud üle-eestilise puugiuuringu tulemusena kaardistati puukide levialad ning analüüsiti puukidel esinevaid haigustekitajaid. Haigustekitajate uuringus kasutati kodanikuteaduse projekti raames puugipanka saadetud puuke. Tänu inimeste panusele, oli võimalik koguda lühikese perioodi jooksul andmeid üle Eesti ning esmakordselt saada võrreldav ülevaade kõikide piirkondade puukide kohta.

Puukidel leiduvate haigustekitajate uuringuvalimisse sattus 3559 puuki ehk umbes 55 protsenti puugipanka saadetud puukidest. Analüüsipiir iga maakonna kohta oli vähemalt 300 puuki, et oleks enam-vähem võrdsed kogused, mida võrrelda. Haigustekitajate uuringule sattumiseks koostati juhuvalimid lähtudes neljast kriteeriumist: asukoht, puugi seisund, puugi arengustaadium ja sugu.

Puukidel levinud haigustekitajad

Puuke uuriti kuue erineva haigustekitaja suhtes. Kõige levinumaks haigustekitajaks Eestis osutusid puukrikketsioosi tekitajad Rickettsia perekonnast, mida tuvastati 35 protsendil uuritud puukidelt. Puukrikketsioosi leiti rohkem kui pooltelt Valgamaalt ja Tartumaalt saadetud puukidelt.

Puukborrelioosi tekitajaid Borrelia burgdorferi s.l., leiti 28 protsendil uuritud puukidelt. Kõige rohkem borrelioosi tekitajaid leiti Läänemaalt, kus 41 protsenti puukidest osutusid nakkuse kandjateks.

Vaid kahel puugil 3563-st tuvastati puukentsefaliidi viirus, üks neist leiti Hiiumaalt ning teine Võrumaalt.

HaigustekitajaHaigustekitaja levimus üle Eesti
puukrikketsioosi tekitajad,  Rickettsia sp.35,1%
puukborrelioosi tekitajad, Borrelia burgdorferi s.l.27,7%
neoerlihhioosi tekitaja, Neoehrlichia mikurensis19,4%
anaplasmoosi tekitaja, Anaplasma phagocytophilum5,6%
Borrelia miyamotoi taastuvate palavikute põhjustaja1,6%
puukentsefaliidiviirus0,1%

Nakatunud puukide osakaal maakondade lõikes

Uuringu valimisse sattunud puukidest olid ligi kaks kolmandikku ehk 62 protsenti nakkusekandjad. Kõige rohkem nakatunud puuke leiti Tartumaalt, Harjumaalt ja Viljandimaalt. Kõige vähem haigustekitajaid leiti Ida-Virumaa puukidelt (39%).

Üksik- ja mitmiknakkusega puugid

Haigustekitajate uuringu käigus tuvastati, et 62 protsenti inimese naha seest leitud puukidest oli nakatunud mõne bakteri või viirusega. Ühe haigustekitajaga oli 40 protsenti uuritud puukidest. Nakatunud puukidest kolmandik oli mitmiknakkusega ehk neilt tuvastati rohkem kui üks haigusetekitaja.

mitmiknakkusega puukide levimuse graafik

Rohkem statistikat puugihaiguste levimuse kohta Eestis: „Pane puuk posti!” 2020. aasta kampaania ning Eesti puukides esinevad haiguste tekitajad, TAI; 2022

“Pane puuk posti” kampaania 2020. aastal

Alates 2020. aastast edendab TAI kodanikuteadust, kutsudes inimesi üles andma oma panus teadustöösse ning saatma puugipangale infot oma puugileidude kohta.

20. mai – 31. august 2020 toimus kodanikuteadust edendav kampaania „Pane puuk posti“. Kampaania kutsus inimesi teadlastele appi, et koguda laialdasemalt teavet puukide kohta.

Kampaania tulemused

Kampaania perioodil registreeriti andmebaasi üle 20 000 puugi leiukoha andmed ning TAI viroloogia ja immunoloogia laborisse saadeti uuringule üle 6000 puugi.

*Puugikaardile märgitud arv. Üks leid, üks registreerimine, üks kood.
**Ühe puugileiu registreerimise koodi alla võis olla märgitud rohkem kui 1 puuk. Näiteks leiti lemmikloomalt korraga 5 puuki jne.
***Puugipanka saabunud puukide arv, mis saabusid postiga või inimesed tõid ise TAI „puugi postkasti“
.

Puugiohtlikke piirkondi näitav puugikaart

Eesti puugiohtlikke piirkondi kuvavale puugikaardile märgiti kampaania jooksul üle 14 000 puugileiu. Kõige rohkem märgiti kaardile Harjumaalt, Saaremaalt ja Tartumaalt leitud puuke.

Puugiohtlikke piirkondade kaart 2020.a

Kampaania tulemused maakondade lõikes

Kõige arvukamalt sisestati puugipanga andmebaasi Harjumaalt ja Lääne-Virumaalt leitud puuke. Uuringule saadetud puukidest olid suur osa pärit Harjumaalt ja Saaremaalt.

Kokku registreeriti kampaania jooksul puugileide 46 linnast, 188 alevist ja alevikust ning 2149 külast.

Puugipanga kampaania 2020. a tulemused maakonniti

Puukide leiukohad

Puuke leidub kõikjal, nii maal kui ka linnas. Enamik puuke oli pärit metsast, võsast või heinamaalt, kuid kõige sagedamini (35%) leiti puuke enda koduaiast.

graafik - puugi leiukohad 2020.a

Kolmandik puugipanga andmebaasi registreeritud puukidest oli leitud inimese pealt. Kõige rohkem, pea kaks kolmandikku, oli pärit lemmikloomadelt. Põnevamad kohad kust puuke leiti olid näiteks autoistmed, vannitoa kraanikauss, istmepadjad ja -tekid, kastekann, arusisalik ning hukkunud metsloomad.

Rohkem statistikat “Pane puuk posti” kampaania kohta: „Pane puuk posti!” 2020. aasta kampaania ning Eesti puukides esinevad haiguste tekitajad, TAI; 2022

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Sain aru