rus | est

Aasta

Kuu

Ohu skaala

Väga madal
Madal
Keskmine
Kõrge
Väga kõrge
Märgi puuk kaardile

Puugikaart

Siin kaardil näed, milline on puugioht Eesti eri paikades. Vaata, kui palju sinu kodu lähedalt puuke leitud on!

Info on kogunud TAI teadlased. Nüüd on sul võimalus ise puugiohtlike piirkondade kaardistamisele kaasa aidata.

 

Hoiata kaasmaalasi ja aita teadlasi!

Anna sinagi oma panus puugipanka!

Kui leiad endalt või lemmikloomalt puugi, märgi see kaardile.

Tervise Arengu Instituudi 2021. aasta puugiuuring keskendub puugiliikide uurimisele.

Kui oled märkinud kaardile koha, kust sa puugi leidsid, võid anda Eesti teadusele veelgi suurema panuse ja saata puugi liigikuuluvuse uuringule.

Loe, kuidas puuki meile saata

Märgi puuk kaardile!

Aita teadlastel kaardistada puugiohtlikke piirkondi!
Kui leiad puugi endalt, lähedaselt või lemmikloomalt, märgi leiukoht kaardile.

See on väga tähtis, sest nii hoiatad teisi puugirohketest piirkondadest ja nad oskavad olla eriti ettevaatlikud. Veel aitab see teave planeerida ennetavaid meetmeid, kui puugiarvukus muutub suureks.

Mida rohkem saame teavet puukide levilate kohta, seda paremini oskavad teadlased teha järeldusi nende elukohtade eelistuste, arvukuse muutumise ja ohtlikkuse kohta.

Märgi leitud puuk kaardile siit!

Puugipank

TAI viroloogialaboris on puugipank, kus hoitakse puuke haiguste määramiseks jm analüüsideks. Analüüsime saadetud puuke ning nii kujunebki läbilõige Eesti eri paigust leitud puukide arvukusest ja haigestunud puukide osakaalust.

“Pane puuk posti” 2020. aasta kampaania jooksul märgiti puugikaardile 16048 puugileidu ja puugipanka saadeti 6439 puuki. Kõige rohkem nakatunud puuke leiti Tartumaalt, Harjumaalt, Viljandimaalt ja Valgamaalt.

Täname kõiki, kes andsid oma panuse Eesti teadusesse.

Vaata uuringu tulemusi