est | rus

Puugiinfo.ee privaatsustingimused

Kehtivad alates 01.05.2020

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Terviseameti veebilehel puugiinfo.ee (edaspidi veebileht).

Tingimustes on info selle kohta, milliseid andmeid kogutakse, mille jaoks ja kellel on neile juurdepääs. Samuti juhised, kuidas enda andmekaitsega ja privaatsuse kontrollimisega seotud õigusi kasutada.

1. Isikuandmete töötlemine

1.1. Isikuandmete vastutav töötleja on Terviseamet. Isikuandmete kaitsega seotud küsimuste või kaebuste korral saab ühendust aadressil info@terviseamet.ee.
1.2. Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas privaatsustingimustega.
1.3. Veebileht kogub alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid:
1.3.1. kasutaja e-posti aadress kasutaja e-kirja saatmisel;
1.3.2. veebilehe külastatavuse statistika Siteimprove´i abil.
1.4. Veebileht kasutab isikuandmeid:
1.4.1. kasutaja e-posti teel tehtud päringule vastamiseks;
1.4.2. veebilehe külastatavuse statistikat kasutatakse veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks.
1.5. Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

2. Nõusoleku andmise viis

Olles teinud veebilehel märke lahtrisse „Olen tutvunud puugiinfo.ee privaatsustingimustega ning annan nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks“ annab e-posti edastaja oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.

3. Kasutaja isikuandmete kaitse ja säilitamine

3.1. Veebileht rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kasutaja isikuandmete kaitsmiseks.
3.2. Kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.
3.3. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel, kes vastutavad kodulehe andmete analüüsi ja täiendamise eest.
3.4. Terviseameti koostööpartneritel, kes tegelevad kodulehe arendamise, halduse või majutusega, on tehnilistele logifailidele ligipääsu luba.
3.5. Veebileht säilitab kasutaja e-posti aadressi nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks vajalik, aga mitte kauem kui kaks kuud. Pärast määratud aja möödumist kustub e-posti aadress veebilehe andmebaasist automaatselt.

4. Kogutavad andmed ja nende kasutamine

4.1. Küpsised
4.1.1. Veebilehel kasutatakse küpsiseid (ingl cookie).
4.1.2. Terviseameti veebilehe kasutaja nõustub küpsiste kasutamisega.
4.1.3. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja seadmesse. Küpsisefailid on arvuti jaoks ohutud.
4.1.4. Küpsised annavad infot veebilehte kasutamise kohta, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust.
4.1.5. Tööriist Siteimprove paigutab ja kasutab küpsiseid selleks, et jälgida kodulehe liiklust ning kasutajate suhtlust veebilehtedega. Sealt saab veebileht andmeid, mille põhjal analüüsida kodulehe külastajate liikumist lehtedel ja parandada külastuskogemust.
4.1.6. Küpsiseid on võimalik soovi järgi kontrollida ja kustutada. See võib aga piirata veebilehe kasutusvõimalusi.
4.2. Sirvimise statistika
4.2.1. Kodulehe kasutusmugavuse parandamiseks, teenuse arendamiseks ja kasutajate soovide väljaselgitamiseks kogub veebileht statistilisi andmeid. Sealhulgas selle kohta, milline info ja lehed on külastajatele kõige vajalikumad, millist keelt eelistatakse, kui tihti veebilehte külastatakse, millist brauserit, operatsioonisüsteemi, resolutsiooni ja seadet kasutatakse, millist osa kodulehest rohkem loetakse, kui palju on külastuskordi, külastuse aega ning millistest regioonidest külastajad tulevad.
4.2.2. Veebileht kasutab tööriista Siteimprove, mis võimaldab eeltoodud infot koguda ja analüüsida.

5. Privaatsustingimuste muutmine

5.1. Terviseameti veebileht jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele.
5.2. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.
5.3. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega võtta ühendust aadressil info@terviseamet.ee.

6. Kasutaja õigused

6.1. Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.
6.2. Kasutajale on õigusaktidega nähtud ette õigus:
6.2.1. paluda kinnitust oma isikuandmete töötlemise kohta, tutvuda enda isikuandmetega ja saada nende kohta teavet (töötlemise eesmärk, töötleja(d), allikad, jne);
6.2.2. paluda enda isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada sellisele isikuandmete töötlemisele vastuväide;
6.2.3. võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi.
6.3. Kasutaja õigused tulenevad eelkõige EL isikuandmete kaitse üldmäärusest.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot. Sain aru